Energetski pregledi

Energetski certifikat izdajemo na temelju energetskog pregleda kojim se analiziraju postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije.

Prilikom energetskog pregleda ispituju se tehnička i energetska svojstva građevine te svih sustava koji troše energiju i vodu kako bi se utvrdila učinkovitost u potrošnji.

Izvješće o energetskom pregledu zgrade sadržava:

  • podatke o osnovnoj potrošnji energije građevine s pokazateljima potrošnje,
  • analizu postojećih građevinskih i arhitektonskih elemenata zgrade, sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, pripreme potrošne tople vode, sustava rasvjete i ostalih potrošača električne energije,
  • procjenu ušteda energije, definiranje mjera za smanjenje potrošnje energije i poboljšanje energetske učinkovitosti,
  • izračun isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Na temelju analize odabiru se energetske, tehničke, ekološke i ekonomske mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti te mjere za zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Po prikupljanju svih potrebnih podataka i informacija o građevini određuje se energetski razred građevine u propisanim referentnim klimatskim uvjetima.