RASHLADNA I KLIMATIZACIJSKA OPREMA

Rashladna i klimatizacijska oprema, ovisno o sadržaju radne tvari podliježe važećim zakonskim propisima i uredbama kojima se propisuje periodika pregleda, potrebna dokumentacija i odgovornosti za pridržavanje istih. Važeći propisi stavljaju kao prioritet smanjenje emisije štetnih tvari i očuvanje ozonskog sloja. Vlasnik uređaja (Operater) pridržavajući se propisa ima priliku sudjelovati u smanjenju emisije štetnih tvari te osigurati pouzdan i učinkovit rad opreme.

Važećom uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014 i (EZ) 1005/2009) propisani su načini postupanja s opremom i definirane odgovorne osobe.

Navedenom uredbom propisano je da Operater uređaja (Korisnik – Vlasnik) mora osigurati da se oprema, ovisno o količini radne tvari provjeri na propuštanje pregledom od strane ovlaštene tvrtke:

Za uređaje koji sadrže 3kg ili više radne tvari – najmanje jednom svakih 12 mjeseci

Za uređaje koji sadrže 30kg ili više radne tvari – najmanje jednom svakih 6 mjeseci

Za uređaje koji koriste 300kg ili više radne tvari – najmanje jednom svakih 3 mjeseca

Svako otkriveno propuštanje potrebno je prijaviti što prije, najkasnije u roku 14 dana. Propuštanje otklanja ovlaštena tvrtka, a Operater mora osigurati ponovljenu provjeru propuštanja u roku 30 dana kako bi se potvrdilo da je popravak bio uspješan.

Naše usluge kao ovlaštene osobe od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike obuhvaćaju:

  • pravovremeno vršenje provjere i pregleda na propuštanje
  • izradu propisanih zapisnika
  • izradu i dopunu servisne kartice SK1