Zaštita od požara

Stručne usluge zaštite od požara obuhvaćaju aktivnosti održavanja, te preventivnih mjera sprječavanja nastanka i širenja požara.

Naše usluge obuhvaćaju:

Osposobljavanje radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije
Osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja
Pregled i ispitivanje ispravnosti hidrantske mreže
Pregled i ispitivanje ispravnosti vatrodojavnog sustava
Pregled i ispitivanje ispravnosti sprinkler instalacije
Pregled i ispitivanje ispravnosti halonske instalacije
Pregled i ispitivanje ispravnosti uređaja za odvod dima i topline
Pregled i ispitivanje ispravnosti sustava plinodetekcije
Pregled i ispitivanje funkcionalnosti protupožarnih vrata
Pregled i ispitivanje funkcionalnosti automatske instalacije protupožarnih klapni
Pregled i ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
Pregled i ispitivanje ispravnosti sustava za zaštitu od munje (gromobranska instalacija)
Pregled i ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete
Pregled i ispitivanje ispravnosti tipkala za isključivanje električne energije u slučaju nužde
Pregled i ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
Izrada pravilnika zaštite od požara
Izrada plana zaštite od požara
Izrada elaborata o opremi objekata i postrojenja znakovima sigurnosti i znakovima općih informacija
Izrada plana evakuacije i spašavanja
Izrada prijedloga mjera zaštite od požara