O NAMA - TKO SMO I ŠTA RADIMO
...obuhvaća stručne poslove od zaštita na radu do savjetovanja i osposobljavanja...

Tvrtka ZAŠTITA-ATEST je osnovana 2003. god. i kroz godine rada, upornosti i želje, prerasta u jednu od naprednih trgovačkih društava iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i zaštite od buke. Sjedište tvrtke se nalazi u Zagrebu, odakle preko svoje mreže djelatnika i suradnika djeluje na području cijele Republike Hrvatske.

Oblik poslovanja tvrtke su stručni poslovi zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, zaštite od buke, energetski pregledi i certificiranja, termovizijski pregledi, kao i stručni konzalting iz svih područja koje pokrivamo svojim uslugama. Osoblje tvrtke i suradnici su osobe željne rada i uspjeha, odlučni da se dodatno educiraju i osposobljavaju ovisno o zahtjevima koje diktira naša struka te su u stalnoj težnji poboljšanja načina i metoda rada.


Zaštita na radu

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti...

Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara...

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša...

Termovizija

Infracrvena termovizija je znanost prikupljanja i analize toplinskih podataka pomoću nekontaktnih uređaja koji stvaraju vidljivu toplinsku sliku...

Energetski pregled građevina i certificiranje

Energetski certifikat izdaje se na temelju energetskog pregleda kojim se analiziraju postojeća potrošnja i energetska svojstva...

Zaštita od buke

Buka okoliša jest neželjen ili po ljudsko zdravlje i okoliš štetan zvuk u vanjskome prostoru izazvan ljudskom aktivnošću...

Plinske instalacije

Ispitivanje plinskih instalacija se provodi glede ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene pl. instalacije...

Kemijsko čišćenje i dezinfekcija

Nakon što je završeno čišćenje ventilacijskog sustava izdajemo Izvješće o izvršenim radovima za potrebe inspekcijskih službi...