Kontakt

ZAŠTITA-ATEST d.o.o.,
Bani 75
10010 Zagreb, Hrvatska
(PC MANI, crvena zgrada, 1.kat)
telefon: 0800 600 600
fax: 01/ 6609-871
e-mail: info@zastita-atest.hr
OIB: 72702911449