Ex-ispitivanja

Stručne usluge ispitivanja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom – Ex ispitivanja obuhvaćaju provjeravanje instalacija postrojenja ili objekata u kojima postoje prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom, a prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

 

Naše usluge obuhvaćaju:

Mjerenje otpora uzemljenja

Mjerenje otpora izolacije

Mjerenje impedancije petlje kvara

Mjerenje vodljivosti (otpora) podova i zidova

Provjera djelovanja zaštitnih uređaja diferencijalne struje (RCD)

Provjera djelovanja zaštitnih uređaja za zaštitu elektromotora od preopterećenja

Provjera neprekinutosti (kontinuiteta) zaštitnog vodiča

Provjera mjera izjednačenja potencijala

Provjera neprisutnosti eksplozivne atmosfere (ispitivanje koncentracije)

Mjerenje otpora izolacije trakastih grijača