Plinske instalacije

Ispitivanje plinskih instalacija se provodi glede ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije prije puštanja u pogon te periodično, u određenim vremenskim razmacima.

Naše usluge obuhvaćaju:

  • Provjeru ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija Stručni poslovi koje obavljamo uključuju provjeru i ispitivanja:
    • unutarnjih instalacija stambenih zgrada i radnih prostora,
    • instalacija plinskih kotlovnica i
    • instalacija industrijskih tehnoloških postrojenja i tehnoloških postrojenja obrta i male privrede.

Navedene stručne poslove provjere ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija obavljamo bez ograničenja na ukupno instaliranu toplinsku snagu uređaja plinskih trošila.