Termovizija

Infracrvena termovizija je znanost prikupljanja i analize toplinskih podataka pomoću nekontaktnih uređaja koji stvaraju vidljivu toplinsku sliku iz ljudskom oku nevidljivog infracrvenog zračenja.

Na temelju Certifikata ITC organizacije, obavljamo:

• Termovizijski pregled električnog razvoda, a u svrhu provjere zagrijanosti, odnosno mjerenja temperature određenog uređaja ili dijela uređaja, spojne opreme, vodiča i svih elemenata od kojih se sastoji električni razvod, a na kojima je u pogonskom stanju prisutan napon i koji su za vrijeme pogonskog stanja opterećeni protjecanjem električne struje. Budući da za vrijeme pregleda osobe nisu u direktnom kontaktu s elementima električnog razvoda odnosno strujnog kruga koji se kontrolira, ovakvi pregledi izuzetno su korisni jer ne postoji izloženost opasnostima električne energije koja u tom trenutku protječe kroz promatrani razvod.

Navedena metoda djeluje u realnom vremenu te omogućuje brzo promatranje i evidentiranje stacionarnih stanja određenih objekata, elemenata ili uređaja na kojima se vrše pregledi. Time se vrši i provjera mehaničkih stanja elemenata na promatranoj opremi. Također, moguća su promatranja i snimanja toplih stanja koja se brzo mijenjaju u realnom vremenu.

Budući da termovizija kao ranije opisana metoda ima znatnu primjenu u pregledima određenih objekata, promatranjima pojedinih stanja, nadgledanjima područja, navigaciji u nekim vrstama prometa i dr., smatra se važnom te široko primjenjivom, a prije svega sigurnom metodom što se učestalo koristi u tehničkoj praksi.

Termovizijski pregledi električnih razvoda provode se kao preventivna mjera u svrhu otkrivanja nepravilnosti u radu električne opreme, otkrivanju otpuštenih spojeva unutar električnih krugova razvoda, otkrivanju nepravilno izvedenih završetaka na krajevima kabela te nepravilno postavljenim stopicama i u svrhu otkrivanja svih ostalih nepravilnosti koji uzrokuju povišeno zagrijavanje električne opreme i opasno grijanje vodiča te neželjenih zagrijavanja svih elemenata električnih krugova promatranog razvoda.

Otkrivanjem nepravilnosti te pravovremenim otklanjanjem istih znatno se smanjuje rizik od oštećenja elektroenergetske opreme, uvelike se umanjuje mogućnost neplaniranih i neželjenih dužih isključenja električnih krugova razvoda, zastoja u poslovanju i skupih popravaka elemenata opreme oštećenih uslijed povišenog zagrijavanja ili velikih havarija kao što su zapaljenja razvoda i okolnih područja unutar objekta. Samim tim povećava se sigurnost, funkcionalnost i iskoristivost pogona.