Zaštita od buke

Buka okoliša jest neželjen ili po ljudsko zdravlje i okoliš štetan zvuk u vanjskome prostoru izazvan ljudskom aktivnošću, uključujući buku koju emitiraju: prijevozna sredstva, cestovni promet, pružni promet, zračni promet, pomorski i riječni promet kao i postrojenja i zahvati za koje se prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša pribavlja rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, odnosno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš

Naše usluge obuhvaćaju:

 • Akustička mjerenja razine buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, a u svrhu:
  • ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za određene vrste gospodarskih djelatnosti, za dnevne i/ili noćne uvjete rada,
  • dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta, - puštanja u rad infrastrukturnih/gospodarskih objekata,
  • verifikacije provedbe mjera zaštita od buke na otvorenom prostoru, - nadziranja buke gradilišta u skladu sa zahtjevima Zakona o zaštiti od buke,
  • utvrđivanja osnovnih razina buke nužnih za izradu studija utjecaja na okoliš,
  • nadziranog i nenadziranog praćenja stanja razina buke u okolišu.
 • Mjerenje zvučne izolacije između prostorija i međukatnih konstrukcija, što obuhvaća:
  • zračnu zvučnu izolaciju između prostorija,
  • udarnu zvučnu izolaciju međukatnih konstrukcija.
 • Ugradnja i podešavanje elekroničkog limitatora buke za ograničenje izlazne snage pojačala